Voor wie

Iedereen uit de regio IJsselland kan terecht bij Veilig Thuis IJsselland: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zij kunnen terecht voor zichzelf als zij slachtoffer, pleger of getuige zijn of als zij denken dat een ander (misschien) slachtoffer, pleger of getuige is. Bij huiselijk geweld kan het bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, ouder en kind of overige familieleden. Zij kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld, verwaarlozing en ouderenmishandeling. Voor meer informatie over huiselijk geweld: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Professionals kunnen bij Veilig Thuis IJsselland terecht voor ondersteuning middels advies en informatie.