Welkom bij Veilig Thuis

Geweld in huis kan niet: het is schadelijk voor alle betrokkenen. Veilig Thuis IJsselland vindt dat mensen veilig moeten kunnen leven in hun eigen huis, veilig moeten kunnen opgroeien en veilig oud moeten kunnen worden.

Veilig Thuis IJsselland biedt advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Want geweld stopt niet vanzelf.

 

Info Coronavirus

Veilig Thuis IJsselland heeft maatregelen genomen om de besmetting van het Coronavirus te verminderen én de continuïteit van onze werkzaamheden te waarborgen. Wij blijven werken aan een veilig thuis voor kinderen en volwassenen.

Voorlopig werken onze medewerkers vanuit huis en zijn alle bijeenkomsten afgezegd. Crisissituaties worden nog steeds opgepakt. In beginsel vinden de contacten telefonisch plaats. Is dit niet voldoende dan zullen wij beoordelen onder welke omstandigheden face to face contact mogelijk is. De richtlijnen van het RIVM worden hierbij in acht genomen. Er worden dan geen handen geschud en er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden.

EXTRA AANDACHT!

Sociale afstand en het isoleren van mensen is nodig om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd kan het thuis zitten extra spanningen en geweld opleveren. Extra aandacht is en blijft nodig voor kwetsbare gezinnen en kinderen.

Bereikbaarheid

Veilig Thuis IJsselland blijft wel gewoon bereikbaar.

  • Via het landelijk nummer 0800-2000
  • Het algemeen nummer kantoor VTIJ 088-2032900
  • Mail; info@vtij.nl 

Relevante links:

 

Deze uitgangspunten gelden tot nader bericht.

Enkele voorbeelden van geweld:

Lichamelijk geweld: slaan, schoppen

Seksueel geweld: aanraken, dwingen tot seks, chantage via sociale media
Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld
Ouderenmishandeling: slaan of verwaarlozen, geld af nemen
Huwelijksdwang: gedwongen worden te trouwen
Verwaarlozing: een kind niet geven wat het nodig heeft zoals kleding
Kinderen die getuige zijn van geweld in hun gezin