Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. Veilig Thuis IJsselland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.

Verwijzing naar informatie buiten deze website
Indien op deze website wordt verwezen naar externe informatie, dan is Veilig Thuis IJsselland daarvoor niet verantwoordelijk, noch voor extern aangeboden producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is eigendom van Veilig Thuis IJsselland en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf niet worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s van deze website is auteursrecht van toepassing.