Waarvoor

Iedereen uit de regio IJsselland kan terecht bij Veilig Thuis IJsselland voor advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling, voor zichzelf of voor een ander. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen opgelost kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat er hulp komt.

Als iemand belt voor advies of hulp krijgt de beller een medewerker aan de lijn, die goed naar het verhaal luistert. Deze medewerker zet het verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met de beller of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp er nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp meteen organiseren. Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Dan doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

Anoniem bellen voor advies is ook mogelijk.