Veilig Thuis IJsselland

Bel gratis 24 uur per dag 0800 2000

Directe nood: bel 112

Over ons

Veilig Thuis IJsselland wordt uitgevoerd door Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Veilig Thuis IJsselland is bezig met een verbeterplan. Eind 2015 constateerde Inspectie Jeugdzorg dat er aan 18 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader wordt voldaan. Veilig Thuis IJsselland wil ook aan de overige 6 punten uit het toetsingskader voldoen en heeft een verbeterplan opgesteld. Dit plan is inmiddels positief beoordeeld door de inspectie.
Concrete verbetermaatregelen worden getroffen en diverse zaken zijn al bereikt, zoals een cliëntvolgsysteem en scholing die in gang is gezet.